Вплив антропогенного забруднення довкілля важкими металами на природні популяції мишоподібних гризунів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми щодо з’ясування впливу антропогенного забруднення довкілля на природні популяції мишоподібних гризунів. The thesis deals with solution of the actual scientific problem in understanding the influence of anthropogenic pollution on natural populations of mouse-like rodents (suborder Myomorpha).

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, мишоподібні гризуни, природні популяції, важкі метали, забруднення довкілля, фізіолого-біохімічні параметри, mouse-like rodents, natural populations, heavy metals, environmental pollution, physiological-biochemical indexes

Бібліографічний опис

Задира, С. В. Вплив антропогенного забруднення довкілля важкими металами на природні популяції мишоподібних гризунів : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / Світлана Володимирівна Задира ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – 20 с.