The analysis of sugar plant as a complex nonlinear and dynamic object of control

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

For the efficient control of the technological complex of a sugar plant, as a complex nonlinear control of object is necessary to analyze time series of algorithms using of nonlinear dynamics, namely to determine the Hurst exponent, correlation dimension and recovery phase space. Для ефективного керування технологічним комплексом цукрового заводу як складного нелінійного об’єкта керування необхідно проаналізувати часові ряди за допомогою алгоритмів нелінійної динаміки, а саме визначити показник Херста, кореляційну розмірність та відновлення фазового простору.

Опис

Ключові слова

nonlinear dynamics, fractal analysis, sugar plant, нелінійна динаміка, фрактальний аналіз, цукровий завод, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Kyshenko, V. D. The analysis of sugar plant as a complex nonlinear and dynamic object of control / V. D. Kyshenko, M. A. Sych // WORLD SCIENCE. – Dubai, UAE, 2016. - Vol. 1, № 10 (14). – P. 22-24.

Зібрання