Удосконалення фінансового забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств м’ясної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто удосконалення фінансового забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості за рахунок внесення автором пропозицій до проекту закону «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».
The article covers the issue of improvement of financial provisions supporting competitiveness of the small business of meat industry by the author’s proposals for the Draft of Law “On Simplified System of Taxation, Calculation and Accounting by Small Businesses”.

Опис

Ключові слова

фінансове забезпечення, мале підприємство, система спрощеного оподаткування, м’ясна промисловість, конкурентоспроможність, financial provision, small business, simplified systems of taxation, meat industry, competitiveness, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Удосконалення фінансового забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств м’ясної промисловості / О. І. Драган // Наукові праці НУХТ. – 2008. - № 26. - С. 33−36.

Зібрання