Теплофізичні властивості цукрових розчинів як функції кількох параметрів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У прямокутній ізометричній проекції побудовано поверхні, які відповідають густині, коефіцієнту ізобарного термічного розширення, теплопровідності, температуропровідності, теплоємності, кінематичній в’язкості цукрових розчинів та коефіцієнту молекулярної дифузії цукрози в діапазоні температур t = 0…140 ºС та концентрації сухих речовин СР = 0…90 %. The set of surfacers related to density, isobaric thermal expansion, heat conductivity, heat capasity, viscousity and molecular diffusivity of sucrose within the range of temperatures t = 0…140 ºС and dry substance concentration DM = 0…90 % ware developed in the orthogonal isometric projections.

Опис

Ключові слова

концентрація, чистота розчину, цукрові розчини, теплофізичні властивості, ізометричні проекції, температура, termophysical properties, isometric projections, sugar solution, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Сінат-Радченко, Д. Е. Теплофізичні властивості цукрових розчинів як функції кількох параметрів / Д. Е. Сінат-Радченко, А. В. Форсюк, C. М. Василенко // Цукор України. – 2013. - № 7-8 (91-92). - С. 31-33.

Зібрання