Особливості зношення елементів транспортних систем колонних дифузійних апаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто конструктивні особливості транспортних систем колонних дифузійних апаратів. Проведено порівняльний аналіз характеру зношення їх елементів. Розроблено методику проведення досліджень. Наведено дані експериментальних досліджень транспортних систем колонних дифузійних апаратів типу КД2-А30 та ЕКА-3. Опрацьовані результати експериментальних досліджень, підтверджено нерівномірний характер зношення лопатей по довжині та по висоті колони. Подано можливі причини нерівномірного зношення матеріалів транспортних систем колонних дифузійних апаратів в процесі експлуатації. Встановлено механічні фактори, що впливають на процес зношення металу. Запропоновано нову систему оцінки зношуваності їх елементів в залежності від справжньої тривалості роботи дифузійної установки та від кількості переробленої сировини. We consider the design features of transport systems columned diffusers. A comparative analysis of the nature of wear of the elements. The method of research. The data of experimental studies of transport systems columned diffusers type KD2-A30-3 and ECA. Revised results of experimental studies confirmed the uneven wear blades along the length and height of the column. Filed possible causes uneven wear and material transport systems pillared diffusion devices during operation. Established mechanical factors that affect the wear of metal. A new evaluation system znoshuvanosti their elements according to the true diffusion length of the installation and the amount of recycled raw materials.

Опис

Ключові слова

лопасть, транспортна система, колонний дифузійний апарат, стружка, зношення, питоме навантаження, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, blade, transport system, columned diffusers, chips, wear, specific load

Бібліографічний опис

Пушанко, М. М. Особливості зношення елементів транспортних систем колонних дифузійних апаратів / М. М. Пушанко, А. М. Парахоня // Наукові Праці НУХТ. - 2012. - № 45. - С. 38-42.

Зібрання