Методи корекції постави рухових порушень у студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті визначено, що своєчасне виявлення хвороби та правильно організоване заняття для студентів із порушеннями постави, дають можливість запобігати неприємним наслідкам захворювання. Призначення різних засобів фізичної реабілітації, оздоровчий підхід до використання фітболів, плавання у процесі фізичного виховання, послідовність застосування її форм і методів визначається характером перебігу захворювання, періодом та етапом реабілітації в разі деформацій опорно-рухового апарату. The article defines that timely detection of the disease and properly organized classes for students with posture disorders make it possible to prevent unpleasant consequences of the disease. The appointment of various means of physical rehabilitation, the wellness approach to the use of fitballs, swimming in the process of physical education, the sequence of application of its forms and methods is determined by the nature of the disease, the period and stage of rehabilitation in case of deformities of the musculoskeletal system.

Опис

Ключові слова

корекція, постава, сorrection, posture, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Топчієва, Г. О. Методи корекції постави рухових порушень у студентів / Г. О. Топчієва // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – 2021. – Вип. 69. – С. 125 – 128.

Зібрання