Біодеструкція поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus K-4

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено здатність мікроорганізмів різних таксономічних груп асимілювати поверхнево-активні речовини (ПАР) Acinetobacter calcoaceticus K-4 як єдине джерело вуглецю та енергії. Показано, що A. calcoaceticus K-4 не здатен використовувати власні ПАР як джерело вуглецевого живлення. Використання як біоциду формаліну у концентрації 0,1 % дає змогу подовжити до 3,5 місяців термін зберігання ПАР A. calcoaceticus K-4 без втрати їх поверхнево-активних та емульгувальних властивостей. The ability of the different taxonomic groups microorganisms to assimilate the surface active substances (SAS) Acinetobacter calcoaceticus K-4 as the sole source of carbon and energy was shown. Strain A. calcoaceticus K-4 can not use proper SAS as the sole of carbon nutrition. The using of 0,1 % formaline as biocide allow to prolong the storage time of the SAS without the loss of surface active and emulsifying properties.

Опис

Ключові слова

поверхнево-активні речовини, біодеструкція, біоциди, surface active substances, biodestruction, biocides, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Біодеструкція поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus K-4 / Т. П. Пирог, С. І. Антонюк, А. І. Сорокіна // Мікробіологічний журнал. – 2010. – Т. 72, № 1. - С. 28-33.

Зібрання