Захисні функції поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMВ AC-5017 І Acinetobacter calcoaceticus IMВ B-7241

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що поверхнево-активні речовин (ПАР), синтезовані Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 і АAcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 здатні захищати як клітини продуцентів, так і природної нафтоокиснювальної мікрофлори від токсичного впливу катіонів міді (0,01—0,5 мМ). Так, за присутності 0,01 мМ Си2+ спостерігали повну загибель клітин R. erythropolis ІМВ Ас-5017, позбавлених поверхнево-активних речовин, тоді як за наявності ПАР виживало до 65 % клітин. При дії 0,5 мМ катіонів міді на клітини A, calcoaceticus ІМВ В-7241 виживало 32 % клітин за наявності ПАР, у той час як без ПАР усі клітини гинули. Виживання клітин нашивної нафтоокисню вальної мікрофлори води за присутності катіонів міді та ПАР R. erythropolis ІМВ Ас-5017 становило 100 %, в той час як без ПАР спостерігали їх повну загибель. Встановлено залежність виживання клітин штаму ІМВ Ас-5017 за дії катіонів міді від фізіологічного стану.

Опис

Ключові слова

поверхнево-активні речовини, захисні функції, катіони міді, виживання клітин, поверхностно-активные вещества, защитные функции, катионы меди, выживание клеток, surface-active substances, protective properties, copper cations, cells' survival., кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Захисні функції поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMВ AC-5017 І Acinetobacter calcoaceticus IMВ B-7241 / І. В. Філюк, А. П. Софілканич, А. Д. Конон, С. А. Парфенюк, Т. П. Пирог // Наукові праці НУХТ. - 2012. - №43. - С. 26-31.

Зібрання