Проблеми виробництва та реалізації продукції пиво безалкогольної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано сучасний ринок пива та пивобезалкогольної продукції, визначено привабливість ринку для зарубіжних та вітчизняних інвесторів та окреслено стратегічні пріоритети перспективного розвитку галузі. The current market for beer and beverages, defined market attractiveness for foreign and domestic investors and strategic priorities outlined perspective of the industry.

Опис

Ключові слова

пивобезалкогольна продукція, обсяги виробництва, ринок слабоалкогольних напоїв, асортимент вироблюваної продукції, зміцнення позицій на ринку, beverages, production, market alcoholic beverages range of products produced, strengthening market position, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Цишевський, В. Г. Проблеми виробництва та реалізації продукції пиво безалкогольної промисловості / В. Г. Цишевський, Л. В. Страшинська // Регіональні проблеми розвитку продуктивних сил АПК. – К.: Рада по вивч. прод. сил України НАН України. – 1998. – С. 197-200.

Зібрання