Екобезпечний розвиток українського суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасній науковій літературі звертається увага на різні глобальні проблеми. Серед них виокремлюються не тільки екологічні питання, але й запити щодо виживання людства і збереження особистості. Водночас найактуальнішим завданням сьогодення є визначення рівня наукового обґрунтування екобезпечного розвитку з позиції впровадження сучасних нано- та біотехнологій. Крім того, необхідно забезпечити перехід країни до моделі сталого розвитку, яка ґрунтується на економічній міцності держави, надійності її відтворюваної структури та формуванні стабільних внутрішніх фондів нагромадження й споживання. Практична реалізація моделі сталого розвитку потребує активізації інвестиційно-інноваційної діяльності. Тому Україні, яка нині перебуває у складних економічних, політичних і соціальних умовах, доведеться подолати багато труднощів на шляху переходу від сировинно-орієнтованої до інноваційної моделі економіки. Також треба враховувати й те, що впровадження концепції сталого розвиткуможе бути успішним лише за умови напруженої роботи й консолідації зусиль політиків, управлінців, учених та всього населення держави.

Опис

Ключові слова

екологічні проблеми, сталий розвиток, інноваційна діяльність, экологические проблемы, устойчивое развитие, инновационная деятельность, ecological issues, sustainable development, innovative activity, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Попова, І. В. Екобезпечний розвиток українського суспільства / І. В Попова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2015. – Випуск 63. – С. 143-153.

Зібрання