Використання ресурсного підходу формування стратегії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бойко, І. А. Використання ресурсного підходу формування стратегії / І. А. Бойко // Наукові праці НУХТ. – К.: НУХТ, 2008. – № 27. – С. 17-19.

Анотація

Обґрунтовано доцільність застосування ресурсного підходу формування стратегії в сучасних умовах та досліджені основні ключові поняття ресурсної концепції. Substantiated the expediency of using the resource approach to the formation of strategy in today's conditions and investigated the basic key concepts of resource concept.

Опис

Ключові слова

стратегія, ресурсна концепція, компетенції, ресурси, strategy, resource concept, competence, resource, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Зібрання