Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості України на основі формування інтегрованих структур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті визначено сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості України. Розглянуто особливості формування та розвитку інтегрованих об'єднань в АПК та харчовій промисловості країни. Запропоновано для подолання негативних тенденцій в АПК та харчовій промисловості України посилення інтеграційних зв’язків та побудова на їх основі інтегрованих об’єднань The present state and prospects of development of food industry of Ukraine is certain in the articles. The features of forming and development of integrated associations are considered in an agroindustrial complex and food industry of country. It is offered for overcoming of negative tendencies in an agroindustrial complex and food industry of Ukraine of strengthening of integration connections and construction on their basis of integrated associations.

Опис

Ключові слова

інтеграція, об’єднання, інтегровані структури, харчова промисловість, integration, associations, integrated structures, food industry, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості України на основі формування інтегрованих структур / Н. С. Скопенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. – 2011. – № 4 (118). - С.103-110

Зібрання