Правові засади регулювання економічної конкуренції в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню конкурентного права України. Головну увагу зосереджено на дослідженні чинного законодавства України щодо регулювання конкурентних відносин на товарних ринках та правового статусу монопольних утворень в державі. Послідовно аналізується процес формування конкурентного законодавства від розпаду СРСР до початку 2005 року. Досліджено основні недоліки законодавства та розглянуто перспективи подальшого його розвитку. Тhе article is devoted to research of the current Ukrainian legislation concerning regulation of competitive relations in the commodity markets and a legal status of monopoly formations in the state. The author investigated basic lacks of the legislation and offered prospects of its development.

Опис

Ключові слова

економічна конкуренція, державне регулювання, монополія, захист конкуренції, economic competition, state regulation of economy, monopoly, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Ткаченко, О. М. Правові засади регулювання економічної конкуренції в сучасних умовах / О. М. Ткаченко // Наукові праці НУХТ. – 2005. - № 17. – С. 132-135.

Зібрання