Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі – чи бути їй в 2014 році?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи переходу бюджетних установ на єдині методологічні засади бухгалтерського обліку. Обґрунтовано необхідність впровадження міжнародних стандартів в державному секторі. Подано перелік проблем, пов'язаних із переглядом і гармонізацією нормативної бази національної системи бухгалтерського обліку згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS). The article deals with the theoretical foundations for the transition of budgetary institutions on a single methodology of accounting. The necessity of implementing international standards in the public sector. Lists the problems associated with the revision and harmonization of the regulatory framework of the national system of accounting in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).

Опис

Ключові слова

бюджетні установи, міжнародні стандарти, гармонізація, бухгалтерський облік, budgetary institutions, international standards, harmonization, accounting, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Момот, Л. В. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі – чи бути їй в 2014 році? / Л. В.Момот, Л. В. Юзковець // Проблеми сталого розвитку національних економік. - 2013 - С. 426-431.

Зібрання