Аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто існуючі методики оцінки конкурентоспроможності підприємств та визначено їх переваги та недоліки відповідно до використання у сучасних умовах господарювання.
The existent methodical going is considered near the estimation of competitiveness of enterprises and their advantages and defects are certain in accordance with the use in the modern terms of menage.

Опис

Ключові слова

підприємство, конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, competitiveness, competitive edges, competition, enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Минко, Л. М. Аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств / Л. М. Минко // Наукові праці НУХТ. - 2011. - № 41. – С. 131-136.

Зібрання