Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств цукрової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено основні фактори зовнішнього середовища, що впливають на діяльність підприємства цукрової галузі. Охарактеризовано сучасний стан цукрової промисловості України. Здійснено аналіз державного регулювання ринку цукру України. Розглянуто цінову ситуацію на ринку цукру. Висвітлено динаміку виробництва і споживання цукру, обсяги його імпорту й експорту в Україні. Запропоновано напрями підвищення ефективності діяльності підприємств цукрової галузі.

Опис

Ключові слова

цукрова промисловість, зовнішнє середовище, ефективність, sugar industry, external environment, efficiency, держ авне регулювання, ціна, state regulation, price, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Британська, Н. Н. Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств цукрової промисловості / Н. Н. Британська, В. О. Бойко // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 4. – С. 81–90.

Зібрання