Поняття відкритого громадського простору міста як об’єкту дизайну

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається поняття громадського простору, простежується його інтерпретація в окремих соціологічних дослідженнях. Аналізуються види громадських просторів, їх зв’язок з соціальною складовою міст; основні підходи до дизайну предметно-просторового середовища громадських просторів міст. The article examines the concept of public space, traces its interpretation in individual sociological studies. The types of public spaces, their relationship with the social component of cities are analyzed; the main approaches to the design of the subject-spatial environment of public spaces of cities.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, громадський простір, публічний простір, дизайн, міське середовище, public space, means of formation, design of the object-spatial environment

Бібліографічний опис

Поняття відкритого громадського простору міста як об’єкту дизайну / О. В. Чемакіна, О. В. Кузьмін, С. М. Адаменко, М. О. Ралко, О. С. Васильченко // Інтернаука. – 2021. – № 9(109). – С. 15–21

Зібрання