Шляхи використання мультимедійних засобів у навчальному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядаються питання комп'ютерних технологій навчання, що прийшли на допомогу традиційніш методам. Зроблено огляд етапів інформатизації освіти та можливостей застосування комп'ютерних технологій в навчальному процесі. Виділено чуттєві канали сприйняття інформації та проаналізовано npoifec її запам'ятовування. Розглянуто методи розробки мультимедійних засобів навчання, зокрема опорні конспекти та їх вплив на процес запам 'ятовування інформації. Зроблено порівняння традиційного та опорного конспекту лекцій. Наведено приклади використання лекційних мультимедійних засобів з анімацією, а також студентських мультимедійних засобів для захисту дипломних проектів.

Опис

Ключові слова

мультимедійна презентація, навчальний процес, комп'ютерні технології, мультимедийная презентация, компьютерные технологии, учебный процесс, multimedia presentation, learning process, computer technology, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Єщенко, О. А. Шляхи використання мультимедійних засобів у навчальному процесі / О. А. Єщенко, В. Г. Мирончук // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. - № 52. – С. 219-226

Зібрання