Дія монохроматичного видимого світла на енергетичну систему мітохондрій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано безумовну причетність енергетичної системи мітохондрій до біологічних ефектів монохроматичного видимого світла. Можливий механізм фотоактивації полягає в підвищенні активності ферментів електронного транспортного ланцюга, що може включати фото-руйнування нітрозильних комплексів ферментів. Зміна активності ферментів електронного транспорт-ного ланцюга спряжена з підвищенням інтенсивності утворення активних форм кисню. It is shown that enzymes of ener-getic system are primary acceptors of monochromatic visible light. A mechanism of photoactivation consists in increasing the activity of enzymes of electron-transfer chain, that includes photolysis of nitrosyl enzyme complexes.

Опис

Ключові слова

видиме світло, енергетична система, мітохондрії, monochromatic light, energetic system, mitochondria, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Цибулін, О. С. Дія монохроматичного видимого світла на енергетичну систему мітохондрій / О. С. Цибулін, І. Л. Якименко // Український біохімічний журнал. - 2006. - № 5. – С. 16-21.

Зібрання