Синтез 2-[4'-Метокси-3'-(R-аміносульфоніл)бензил]-2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діонів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дана робота присвячена дослідженню синтетичних модифікацій нафталевого ангідриду за допомогою реакції конденсації з 4-метоксибензиламіном та подальшого сульфохлорування одержаного продукту. Отриманий сульфонілхлорид використаний в якості стартового реагенту для синтезу невідомих раніше 2-[4'-метокси-3'-(R-аміносульфоніл)бензил]-2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діонів. This paper is devoted to the study of synthetic modifications of naphthalic anhydride by condensation with 4-methoxybenzylamine and further sulfochloration reaction of the product obtained. The resulting sulfonylchloride was used as a starting reagent for the synthesis of previously unknown 2-(4'-methoxy-3'-(R-aminosulfonyl)benzyl]2,3-Dihydro-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3-diones.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, синтез, нафталевий ангідрид, хлорсульфонова кислота, сульфонаміди, 2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діони, sinthesis, naphthalic anhydride, chlorosulfonic acid, sulfonamide, 2,3-dihydro-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3-dione

Бібліографічний опис

Синтез 2-[4'-Метокси-3'-(R-аміносульфоніл)бензил]-2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діонів / Н. В. Сімурова, І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко, В. М. Брицун // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. - 2018. - Том 29 (68), Ч. 2, № 5. - С. 160-163.

Зібрання