Публікація в міжнародному виданні. Практичні поради щодо оформлення наукової роботи

Ескіз недоступний

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

цитата, бібліографічне посилання, наукова робота, научная работа, quotation, scientific work, bibliographic reference, reference

Бібліографічний опис