Оцінка діяльності людини як ланки людино-машинної системи управління виробництвом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Zprávy vědecké ideje - 2012, Publishing House «Education and Science» s.r.o, Praha, Czech Republic

Анотація

З розвитком автоматизації комплексних процесів потужних промислових установок вирішальною інстанцією є людина, особливо у критичних для безпеки ситуаціях. Суб’єктивні чинники, які обмежують здатність діяти активно, повинні своєчасно виявлятися з тим, щоб інерційність у прийнятті рішень могла враховуватися. With the development of integrated process automation powerful industrial installations the final authority is the people, especially in critical safety situations. Subjective factors that limit the ability to act should occur in a timely manner so that the inertia in decision-making could be considered.

Опис

Ключові слова

управління, management, оператор, надійність, operator, reliability, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Левченко, О. І. Оцінка діяльності людини як ланки людино-машинної системи управління виробництвом / О. І. Левченко, В. М. Кушков // Zprávy vědecké ideje. - Praha, Czech Republic : 2012, Education and Science.

Зібрання