Облік доходів у системі управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто економічну сутність поняття «дохід» та сутність доходу с точки зору бухгалтерського обліку. Визначено умови визнання доходів і відмінності їх обліку за національними та міжнародними стандартами. Розглянуто підходи до класифікації доходів, зокрема для цілей бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також визначено місце класифікації в системі управління підприємством. Підкреслено необхідність аналізу доходів підприємства та створення плану на довгострокову перспективу. Представлено способи розрахунку доходів від операційної та неопераційної діяльності.

Опис

Ключові слова

доход, економічна сутність, управління доходами, дохід підприємства, касифікація доходів, income, revenue management, the income of the enterprise, classification of revenues, the economic substance, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Осадча Г. Г. Облік доходів у системі управління підприємством / Г. Г. Осадча, М. В. Пушкарьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 6 (181). – С. 71–75

Зібрання