Гравітаційне моделювання мережі АЗС у Чернігівській області засобами ГІС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За допомогою гравітаційної моделі Хаффа та ГІС-технологій проведено багатофакторний аналіз мережі автозаправних станцій Чернігівської області. Запропоновано модель оптимальної мережі паливного забезпечення регіону, яка враховує просторові та економічні особливості досліджуваної території. The multifactorial analysis of petrol stations Chernihiv region with the gravity model of Huff and GIS carried out. The model of optimal network for fuel supply in the region with takes into account spatial and economic characteristics of the study area has been proposed.

Опис

Ключові слова

модель оптимального розміщення пунктів роздрібної торгівлі, Чернігівська область, автозаправні станції, ГІС, модель Хаффа, model for optimal placement of retail outlets, Chernihiv region, petrol stations, GIS, Huff’s model, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Олещенко, Л. М. Гравітаційне моделювання мережі АЗС у Чернігівській області засобами ГІС / Л. М. Олещенко // Проблеми системного підходу в економіці : Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2012. - Вип. 43. – С. 70-77.

Зібрання