Особливості використання відходів пивоваріння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено процес сушіння пивної дробини. Розроблена методика проведення експериментів та проведені експериментальні дослідження в промислових умовах ПАТ “Оболонь”, встановлено оптимальні параметри для процесу сушіння пивної дробини, отриманої в результаті затирання з використанням несолодженої сировини. Розроблені рекомендації щодо раціонального режиму сушіння пивної дробини, які рекомендовано для впровадження в промисловість.
The process of drying beer pellet. The method of conducting experiments and conducted experimental studies in industrial environments PAT "Obolon", set optimal parameters for the process of drying beer pellet obtained by mashing with nesolodzhenoyi materials. Recommendations on rational drying beer pellet, which is recommended for implementation in industry.

Опис

Ключові слова

пивна дробина, сушіння, утилізація, оптимізація, мінімізація витрат, сезонність, beer grains, drying, recycling, optimization, minimizing costs, seasonality, granulated pellet, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Кошова, В. М. Особливості використання відходів пивоваріння / В. М. Кошова, З. М. Романова, Г. Р. Ашмаріна // Напої. Технології та Інновації. - 2012. - № 6,7 (11-12). - С. 60-61.

Зібрання