Становлення та розвиток вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України: історіографія проблеми (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено результати історіографічного аналізу становлення та розвитку вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Presented results of historiographical analysis of formation and development of higher humanitarian education in Naddnipryanska Ukraine in the second half of the XIX - early XX centuries.

Опис

Ключові слова

історіографія, historiography, дослідник, періодизація, предмет дослідження, researcher, periods, subject of study, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Левицька, Н. М. Становлення та розвиток вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України: історіографія проблеми (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н. М. Левицька // Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький : 2012. – Вип. 32. – С. 102-109.

Зібрання