Теоретичні та практичні аспекти підвищення точності дозування сипкої харчової продукції в лінійних вагових дозаторах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ВНЗ "Національний університет харчових технологій"

Анотація

У статті наведені результати дослідження роботи лінійного вагового дозатора, при забезпеченні заданої інтенсивності переміщення продукції через випускний канал бункера і зменшення динамічної складової похибки дозування сипкої продукції за рахунок раціонального розташування зважувальної місткості. Research results of linear gravimetric weightfeeder work are present in this article, providing that moving intensity of products through the hopper final channel is desired and dynamic error of dosage granular products at the expense of rational location of weigher capacity is diminished.

Опис

Ключові слова

сипка продукція, лінійний ваговий дозатор, точність дозування, динамічна похибка дозування, зважувальна місткість, granular products, linear gravimetric weightfeeder, exactness of dosage, dynamic error of dosage, weigher capacity, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Гавва, О. М. Теоретичні та практичні аспекти підвищення точності дозування сипкої харчової продукції в лінійних вагових дозаторах / О. М. Гавва, А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна // Наукові праці НУХТ. – 2013. – № 50. – С. 70-77.

Зібрання