Раціональне компонування лінійних вагових дозаторів для сипкої харчової продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ВНЗ "Київський національний університет технологій та дизайну"

Анотація

Точність дозування – основний критерій ефективності лінійних вагових дозаторів. Важливий параметр по відношенню до продуктивності, метрологічних характеристик дозатора, його структури, компоновочної схеми, конструкційних виконань окремих елементів для конкретних видів сипкої продукції. В даній статті проведене дослідження залежності точності дозування від зміни розташування зважувальної місткості. Визначено раціональне розташування зважувальної місткості при якому похибка буде мінімальною. Exactness of dosage - the main criterion for the efficiency of linear gravimetric weightfeeder. An important parameter in relation to the performance, the metrological characteristics of the dispenser, its structure, layout schemes, structural performances of individual elements for specific types of granular products. In this article is a study exactness of dosage of the dependence reposition the weigher capacity. The rational location weigher capacity at which the error will be minimal.

Опис

Ключові слова

сипка продукція, лінійний ваговий дозатор, точність дозування, динамічна похибка, зважувальна місткість, дозатор, granular products, linear gravimetric weightfeeder, exactness of dosage, dynamic error of dosage, weigher capacity, weightfeeder, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Гавва, О. М. Раціональне компонування лінійних вагових дозаторів для сипкої харчової продукції / О. М. Гавва, А. В. Деренівська, М. А. Масло // Вісник київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – № 3. – С. 183–186.

Зібрання