Вдосконалення системи автоматизації брагоректифікаційної установки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені можливі шляхи вдосконалення існуючих автоматизованих систем управління БРУ, зокрема контурів управління епюраційною колоною, для забезпечення стабільно високої якості спирту при змінній якості бражки. Запропонований новий принцип управління епюраційною колоною, який базується безпосередньо на підтримці показників якості епюрату. Presents possible ways to improve the existing control systems BRU, including control loops epyuratsionnoy column, to ensure consistently high quality alcohol at changing the quality brew. A new management principle epyuratsionnoy column, based directly on supporting performance as epyurata.

Опис

Ключові слова

епюраційна колона, домішки, епюрат, головна фракція, модель UNIFAC (Дортмунд), підсистема адаптації, epyuratsionnaya colon, impurities epyurat, parent group, model unifac, subsystem of adaptation, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Пупена, О. М. Вдосконалення системи автоматизації брагоректифікаційної установки / О. М. Пупена, І. В. Ельперін // Харчова промисловість. - 2008. - № 6. - С. 121-124.

Зібрання