Принципи купажування рослинних олій збалансованих за жирнокислотним складом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальність статті зумовлена дослідженнями, пов’язаними з питаннями створення нових купажів рослинних олій. Наведено результати досліджень жирнокислотного складу та органолептичних характеристик створених купажів. Обгрунтовано основні напрямки отримання купажованих олій з оптимальним складом і співвідношенням ПНЖК груп ω-6 і ω-3. Здійснена попередня оцінка можливості змішування різних олій між собою з метою отримання купажованих олій з оптимальним ЖКС. Relevance of the research paper due related to the creation of new blends of vegetable oils. The results of the studies fatty acid composition and organoleptic characteristics of the blends created. Grounded main areas receiving kupazhovanyh oil with an optimal composition ratio PUFA group and ω-6 and ω-3. Carried preliminary assessment of the possibility of mixing different oils together in order to obtain optimal kupazhovanyh oils with FSW.

Опис

Ключові слова

технологія, рослинні олії, купаж, суміші, рафіновані олії, нерафіновані олії, technology, vegetable oil blend, mix, refined oil, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Топчій, О. А. Принципи купажування рослинних олій збалансованих за жирнокислотним складом / О. А. Топчій, Є. О. Котляр // Східно-європейський журнал передових технологій. – 2015. – № 1/6 (73). – С. 26-32.

Зібрання