Теоретичні та практичні аспекти забезпечення стійкого розвитку підприємств в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам забезпечення стійкого розвитку підприємств в сучасних умовах. Проаналізувавши та узагальнивши різні підходи авторів до визначення таких понять, як «стійкість», «розвиток», «стійкий розвиток», нами було запропоновано розглядати категорію «стійкість розвитку підприємства» як зміну підприємством свого якісного стану за обраним напрямком з метою підвищення стійкості в сучасних нестабільних умовах, коли підприємство в результаті господарської діяльності не наближається до межі втрати стійкості або ж швидко повертається до рівноважного стану. Охарактеризовано основні складові стійкого розвитку та визначено їх взаємозв’язок. Наведено принципи, які регламентують практичне втілення механізму стійкого розвитку підприємства: динамічності; системної цілісності; збалансованості матеріальної та інформаційної основ; пристосовуваності. Розглянуто етапи процесу формування механізму стійкого розвитку. Відзначено, що формування механізму стійкого розвитку підприємства є безперервним процесом, який протікає в умовах постійно мінливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Елементи цього механізму повинні мати властивості рухливості, урегульованості, проте ступінь їх гнучкості залежить від норм чинного законодавства, організаційно-правової форми підприємства, внутрішньої організаційної структури, кваліфікації та мотивації персоналу, конкуренції, джерел фінансових ресурсів. Розкрито сутність інструментарію менеджменту та визначено мету його застосування. Перераховано інструменти забезпечення стійкого розвитку підприємств з позицій трьох основних складових: економічної, соціальної та екологічної. Окремо зроблено акцент на тому, що досягнення цілей та результативності діяльності щодо забезпечення стійкого розвитку підприємства можливе лише з урахуванням певних особливостей, таких як: характер розвитку галузі підприємства; характер функціонування підприємства та характер стратегій, які використовує підприємство.

Опис

Ключові слова

розвиток, стійкий розвиток, механізм, підприємство, інструментальне забезпечення, developmen, sustainable development, instrumental support, enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення стійкого розвитку підприємств в сучасних умовах / Н. С. Скопенко, О. О. Когут // Ефективна економіка. – 2022. – № 1.

Зібрання