Історія становлення української літературної мови другої половини ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається питання розвитку української літературної мови в другій половині ХIХ століття, дискусії довкола її статусу, просвітницька діяльність кращих представників української інтелігенції.
The problem of development of literary Ukrainian is examined in the second half of ХIХ age, discussion round his status, elucidative activity of the best representatives of Ukrainian intelligentsia.

Опис

Ключові слова

українська літературна мова, етномовні конфлікти, соціальний статус, лексичне та орфографічне унормування, literary Ukrainian, etnomovni conflicts, social status, lexical and orthographic setting of norms, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Яременко, С. А. Історія становлення української літературної мови другої половини ХІХ ст. / С. А. Яременко // Наука і сучасність : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2000. – Т. ХХІІІ. – Вип. 2. – Ч. 3. – С. 254-259.

Зібрання