Дослідження антиоксидантних властивостей антоціанів як необхідних компонентів харчових продуктів в екстремальних умовах життєдіяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті представлено результати комп'ютерного моделювання будови й антиоксидантних властивостей антоціанів пеларгонідину, ціанідину та дельфінідину. Досліджено електронну будову молекулярних структур, відповідних радикалів, хінонів і гідратованих сполук. Обгрунтовано й підтверджено більш високу антиоксидантну активність пеларгонідину порівняно з ціанідином і дельфінідином. The article presents the results of computer modeling of the structure and antioxidant properties of anthocyanins, pelargonidine, cyanidine and dolphinidine. The electronic structure of molecular structures, corresponding radicals, quinones and hydrated compounds was investigated. The higher antioxidant activity of pelargonidine was substantiated and confirmed, as compared with cyanidin and dolphinidine.

Опис

Ключові слова

антоціани, антиоксидантна активність, комп’ютерна хімія, моделювання, електронна будова, anthocyanins, antioxidant activity, computer chemistry, simulation, electronic structure, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Дослідження антиоксидантних властивостей антоціанів як необхідних компонентів харчових продуктів в екстремальних умовах життєдіяльності / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко, С. В. Халапсіна // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, №4. – С. 167-174.

Зібрання