Інтерфероногенні властивості комплексів дріжджова РНК – тилорон

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1996

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В дослідах in vivo та in vitro показана інтерфероногенна активність молекулярних комплексів дріжджова РНК – тилорон. На рівні експериментальних доз комплекси виявилися нетоксичними. Зроблено припущення, що у основі виявленого індукторного ефекту комплексів лежить утворення значних двоспіральних ділянок РНК, стабілізованих молекулами тилорону, інтеркальованими між парами основ. The interferonogenic activity of yeast RNA – tilorone molecular complexes was shown in vivo and in vitro studies. At experimental doses ranges the complexes were not toxic. It was proposed that in a base of the revealing inducer effect of the complexes, the formation lies of long double-helical sites of RNA that are stabilized by tilorone molecules intercalated between base pairs.

Опис

Ключові слова

одноланцюгова РНК, тилорон, комплексоутворення, інтерферон, індуктор, дволанцюгові ділянки РНК, single-stranded RNA, tilorone, complex formation, interferon, inducer, double-stranded RNA regions, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Карпов, О. В. Інтерфероногенні властивості комплексів дріжджова РНК – тилорон / О. В. Карпов, Н. М. Жолобак // Доповіді НАН України. – 1996. - №3. – С. 128-131.

Зібрання