Альгінат натрію як основа для іммобілізації та концентрування бактерій роду Clostridium

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із пріоритетних напрямків розвитку технології біопалив є отримання біобутилового спирту. Основною проблемою при отриманні цього біопалива є токсичність кінцевих продуктів для самих мікроорганізмів, що обмежує можливості його мікробного синтезу. Сьогодні використовуються різні підходи для розв’язання цієї проблеми та інтенсифікації процесу АБЕ- ферментації. Зокрема, за рахунок пошуку нових надактивних штамів бакте- рій-продуцентів, отриманих методами генної інженерії, а також за рахунок оптимізації виробництва, через використання більш досконалих систем накопичення і відведення кінцевих продуктів. У статті визначено технологічні параметри іммобілізації мікроорганізмів у «решітку» альгінатного гелю (біодеградація альгінату кальцію штамами мікроорганізмів). Підібрано співвідношення концентрацій альгінату натрію та хлориду кальцію для оптимізації складу гранул. Досліджено основні властивості іммобілізованих мікроорганізмів (встановлення часу початку бродіння, титру клітин в альгінатних гранулах, кількість спожитої глюкози та синтезованого бутанолу), що входять до складу комплексного активатора ацетоно-бутилового бродіння (КААББ). Встановлено, що мінімальна концентрація альгінату натрію для геле- утворення та наступної іммобілізації мікроорганізмів становить 20 г/л, а концентрація солей кальцію має бути не менша ніж 5 г/л. Оптимальний розмір вологих гранул як ефективної форми випуску активатора бродіння має становити 1,5—2 мм. Загальна втрата життєздатних клітин КУО від культуральноїрідини до отримання сухого гранульованого препарату становить близько 20—25%. При зброджуванні глюкози методом дробного внесення КААББ було досягнуто отримання 14,2 г/л біобутанолу за 42 год.

Опис

Ключові слова

альгінат натрію, Clostridium acetobutylicum, хлорид кальцію, комплексний активатор ацетоно-бутилового бродіння, гель, гранули, форма випуску

Бібліографічний опис

Скроцький, С. О. Альгінат натрію як основа для іммобілізації та концентрування бактерій роду Clostridium / С. О. Скроцький, Л. А. Хоменко, В. С. Підгорський // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 34–47.

Зібрання