Шляхи підвищення якості ректифікованого спирту в процесі брагоректифікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновані схеми ректифікаційної установки з цільовим вилученням верхніх проміжних домішок та концентруванням нижніх проміжних домішок, які дозволяють суттєво підвищити якість спирту на діючих брагоректифікаційних установках.

Опис

Ключові слова

брагоректифікаційна установка, головні домішки, проміжні домішки, сивушна фракція, брагоректификационная установка, головные примеси, промежуточные примеси, сивушная фракция, distiller, heads fraction, intermediate fraction, fusel fraction, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Шляхи підвищення якості ректифікованого спирту в процесі брагоректифікації / І. Гулий, А. Українець, П. Шиян та ін. // Харчова і переробна промисловість. - 2003. - № 10. - С. 20-22.

Зібрання