Solution of control tasks using bat algorithm modifications

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі проведено дослідження алгоритмів кажанів та їх модифікацій. Проведено їх адаптацію для розв’язання багатокритеріальної задачі формування виробничих завдань та оперативно-календарних планів на харчових підприємствах. Проведений аналіз літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів забезпечив підґрунтя для проведення дослідження. Апробація проводилась на основі статистичних даних по виконанню замовлень харчових підприємств. Обґрунтовано обрання алгоритму кажанів на основі стратегії пошуку польотів Levy, що забезпечує формування альтернативних планів виконання замовлень з урахування запропонованої математичної моделі. Використання алгоритму кажанів на основі стратегії пошуку польотів Levy для розв’язання складних багатокритеріальних задач забезпечує швидкий пошук, що є дуже важливим в реальних умовах прийняття рішень,а також може бути використаний у системах підтримки прийняття рішень. The work included research of bat algorithms and their modification to solve management tasks at food enterprises. Selection of the bat algorithm on the basis of Levy flight search strategy, which provides formation of alternative plans for order execution, taking into account the proposed mathematical model, the use of which allows to form new plans and to reconfigure existing plans in a short time, was justified.

Опис

Ключові слова

planning, algorithms, production management, bats algorithm, order execution, планування, управління виробництвом, виконання замовлень, алгоритми, алгоритм кажанів, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Hrybkov, S. Solution of control tasks using bat algorithm modifications / S. Hrybkov, O. Seidykh // Modern engineering and innovative technologies. – 2020. – Issue 13. – Part 2. – P. 60–64.

Зібрання