Использование 1Н ЯМР-спектроскопии в процессе создания водок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Изучение перспективности использования 1H ЯМР-спектроскопии для определения стабилизации структуры водно-спиртовых смесей, в зависимости от типа технологической воды в процессе создания водок. Study the prospects of determining stabilization of aqueous alcohol mixtures’ structure, depending on processed water nature during the process of sorting’s (vodka) creation with the help of 1H NMR spectroscopy.

Опис

Ключові слова

1H ЯМР-спектроскопия, 1H NMR-spectroscopy, водно-спиртовая смесь, aqueous-alcoholic mixture, водка, vodka, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Кузьмин, О. В. Использование 1Н ЯМР-спектроскопии в процессе создания водок / О. В. Кузьмин // Вісник ДонНУЕТ. Технічні науки. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. – № 1 (61). – С. 169–184.

Зібрання