Forming creative abilities of future teachers in professional training

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The problem of forming creative abilities of future teachers, its actuality, scientific approaches to the problem are considered in this article. The concept of creative abilities, its basic components in the structure, principles of their forming are determined by authors. The indicators of future teacher’s readiness for creative activity are determined.

Опис

Ключові слова

teachers, professional training, creative abilities, майбутні вчителі, творчі здібності, фахова підготовка, будущие учителя, профессиональная подготовка, творческие способности, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Shapran, L. Forming creative abilities of future teachers in professional training / L. Shapran, G. Cherednichenko // Збірник наукових праць Університету Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін. – Польща, 2013. - C. 191 – 197.

Зібрання