Потенціал використання онтолого-аналітичих графів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статі подано аналіз літературних джерел у галузі інформаційної аналітики. Представлено системи аналізу інформації у науковій сфері. Відображено особливості роботи в системах «editor3» і «ontology». Наведено основні шляхи використання функціональних можливостей в онтологіях.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, онтологія, онтологія вибору, онтолого-керований, аналіз інформації, наука, ontology, ontologically controlled, analysis information, science, ontology of choice

Бібліографічний опис

Потенціал використання онтолого-аналітичих графів / О. Є. Стрижак, І. С. Чернецький, Є. Б Шаповалов, В. Б. Шаповалов // Наукові записки Малої академії наук України : зб. наук. праць. - Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015. – Вип. 7. - C. 13–20. (Педагогічні науки).

Зібрання