Система організації та управління гандболом у провідних країнах світу та в україні: проблеми комерціалізації та професіоналізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті проаналізовані особливості функціонування гандболу на міжнародному рівні в провідних країнах світу, обгрунтовані передумови його професіонал ізації і комерціалізації, а також перспективи розвитку в Україні.

Опис

In the article are analyzed the features of functioning of handball at an international level in the leading countries of world, pre -conditions of its professionalize and commercialization are grounded, and also prospects of development in Ukraine.

Ключові слова

гандбол, професіоналізація, комерціалізація, handball, professionalize, commercialization, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Павлюк, І. С. Система організації та управління гандболом у провідних країнах світу та в Україні: проблеми комерціалізації та професіоналізації / І. С. Павлюк // Молода спортивна наука України. Гуманітарні аспекти... Олімпійська освіта. Рух „Спорт для всіх” - 2007. - Т. 5. - С. 282-287.

Зібрання