Оцінка впливу мінеральної оксикремневої сировини широкого фракційного складу на реологічні властивості композиції в створенні полірувальних матеріалів.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті приведені результати досліджень, які вказують на складний характер реологічної поведінки наповнених композицій при використанні SiO2.широкого фракційного складу. Встановлено новий вид наповнювача, яким виступає SiO2.певної фракції, що дає можливість широкого регулювання властивостей наповнених композицій. Реологічні дослідження дають наукові основи створення нових перспективних полімер-абразивних матеріалів. In the article describes the results of studies that point to the complex rheological behavior of filled compositions using CuO2 wide fractional composition. Installed a new type of filler, which stands CuO2 certain fraction, allowing a wide regulation of properties filled compositions. Rheological studies provide the scientific basis for new advanced polymer-abrasive materials.

Опис

Ключові слова

мінеральна оксикремнева сировина, oxy-silicon mineral raw materials, фракційний склад, реологічні властивості, композиції, полірувальні матеріали, fractional composition, flow properties, compositions, polishing materials, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Артюх, Т. М. Оцінка впливу мінеральної оксикремневої сировини широкого фракційного складу на реологічні властивості композицій в створенні полірувальних матеріалів. / Т. М. Артюх, Ф. Г. Фабуляк // Актуальні проблеми товарознавства : зб. наук. праць Полтавського кооперативного інституту. – Полтава: ПКІ, 2001. - С. 16-21.

Зібрання