Таутомерні стани ряду антиоксидантів та ефективність їх дії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто можливі таутомерні стани ряду БАР, за допомогою напівемпіричних методів квантової хімії проаналізовано здатність природних антиоксидантів до стабілізації вільних радикалів шляхом передачі останнім атома гідрогену. We considered the possible tautomers of row of biologically active compounds, by the semiempiric methods of quantum chemistry analysed the capacity of natural antioxidants for stabilizing of free radicals by a transmission of a hydrogen atom.

Опис

Ключові слова

біоантиоксиданти, таутомери, квантово-хімічні розрахунки, вільні радикали, natural antioxidants, tautomers, quantum and chemical calculations, free radicals

Бібліографічний опис

Дегтярьов, Л. Таутомерні стани ряду антиоксидантів та ефективність їх дії / Л. Дегтярьов, С. Бажай, Ю. Куценко // Наукові праці НУХТ. – 2010. - № 32. - С. 92-94.

Зібрання