Функціонування вегетативної метафори у постмодерністській прозі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено функціонування вегетативної метафори у творчості українських письменників-постмодерністів, з’ясовано найпродуктивніші моделі метафоричних перенесень, проаналізовано стилістичні функції. This article explores the functioning of the autonomic metaphor in the works of Ukrainian writers, postmodernists, found the most productive models metaphorical transfers, analyze stylistic features

Опис

Ключові слова

вторинна номінація, метафора, метафоричне перенесення, вегетативна метафора, secondary nomination, metaphor, metaphorical transfer, vegetative metaphor, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. Функціонування вегетативної метафори у постмодерністській прозі / Л. Приблуда // Українське мовознавство. – 2014. – Вип. 44/1. – С. 243-247.

Зібрання