Роль екзогенних попередників в утворенні поверхнево-активних речовин за умов культивування Rhodococcus erythropolis ЕК-1 на етанолі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показана можливість інтенсифікації синтезу поверхнево-активних речовин (ПАР) штамом Rhodococcus erythropolis ЕК-1 за наявності у середовищі з етанолом цитрату (регулятора синтезу ліпідів) і фумарату (попередника глюконеогенезу). Збільшення на 40–100 % показників синтезу ПАР за умови внесення цитрату (0,1 %) і фумарату (0,2 %) на початку стаціонарної фази росту продуцента зумовлене активацією глюконеогенетичної гілки обміну і посиленням синтезу ліпідів, про що свідчило підвищення у 1,4-1,5 і 3,4–3,6 раза активності ізоцитратліази і фосфоенолпіруватсинтетази, відповідно, а також зниження у1,5–1,6 раза активності ізоцитратдегідрогенази. A possibility to intensify synthesis of surfactants of Rhodococcus erythropolis EK-1 under the presence of citrate (lipid synthesis regulator) and fumarate (gluconeogenesis precursor) has been shown. A 40—100 % increase of indices of surfactants synthesis with introduction of cytrate (0.1 %) and fumerate (0.2 %) in the beginning of the stationary producer growth phase is determined by activation ofgluconeogenetic branch of metabolism and by intensification of lipids synthesis that was evidenced by the 1.4—1.5-fold and 3.4—3.6-fold increase of isocitrate liase and phosphoenolpyruvate synthetase activities, respectively, as well as by a 1.5—1,6-fold decrease of activity of isocitrate dehydrogenase.

Опис

Ключові слова

поверхнево-активні речовини, біосинтез, попередники синтезу, активність ферментів, глюконеогенез, регуляція синтезу ліпідів, surface-active substances (surfactants), biosynthesis, of synthesis precursors, enzyme activity, gluconeogenesis, lipid synthesis regulation, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Роль екзогенних попередників в утворенні поверхнево-активних речовин за умов культивування Rhodococcus erythropolis ЕК-1 на етанолі / Т. П. Пирог, Ю. В. Корж, Т. А. Шевчук, Д. О. Тарасенко // Мікробіологічний журнал. – 2008. − Т. 70, № 6. − С. 11−18.

Зібрання