Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті розглядаються проблеми підвищення ефективності системи регулювання підприємницької діяльності в перехідній економіці України. Світовий досвід свідчить, що держава в умовах кризи не є стороннім спостерігачем, а відіграє активну роль в сфері підтримки підприємництва. У зв’язку з цим, дослідження основних напрямів підвищення ефективності державного регулювання підприємництва в сучасних кризових умовах набуває особливої актуальності. This article is about the problems of the increase efficiency state regulation of the enterprise in the Ukrainian economics. The global experience affirms that the government in crisis terms plays active role in the sphere of support enterprise activity. In this connection the investigation of the increase efficiency directions of state regulation in the economic crisis terms get a special actuality.

Опис

Ключові слова

державне регулювання підприємництва, економічна криза, ефективність системи державного регулювання підприємництва, the state regulation of the enterprise activity, the economic crisis, efficiency of the system of state regulation of the enterprise, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Насікан, Н. І. Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи / Н. І. Насікан, І. С. Біла // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. - 2010. – Випуск 8. - Серія 18 : Економіка і право. – С. 13 – 21.

Зібрання