Локальний інноваційний клімат і його складові

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Необхідність вивчення зовнішнього середовища є внеском системного підходу в науку про управління. При цьому наголошуються відразу декілька площин впливу зовнішнього середовища на підприємство. The need to study the environment contributes a systematic approach to the science of management. This perceptible multiple planes of the external environment to the enterprise.

Опис

Ключові слова

інноваційний клімат, інноваційний потенціал, innovative climate, innovative potential, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Локальний інноваційний клімат і його складові / І. В. Федулова // Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25 червня 2010 р. – Миколаїв : Європейський університет, 2010. – С. 30-32.

Зібрання