Передумови інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуті проблеми економічного розвитку підприємств та організацій із визначенням факторів, що впливають на вибір напрямку та шляхів розвитку суб’єктів господарювання. Автором визначені основні фактори впливу на розвиток економіки в цілому та промисловість, як основну її складову, на інноваційній основі, визначені сучасні тенденції розвитку підприємства для визначення стратегічних напрямків розвитку в майбутньому. This article deals with the problem of economic development of businesses and organizations from the definition of the factors influencing the choice of direction and ways of entities. The author identifies the key factors influencing the development of the overall economy and the industry as its main component, based on the innovative identified current trends in the enterprise to identify strategic directions of development in the future.

Опис

Ключові слова

економічний розвиток підприємства, потенціал, інновації, інвестиційна активність, economic development company, potential, innovation, investment activity, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Михайленко, О. В. Передумови інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства / О. В. Михайленко // British оournal of іcience, уducation and сulture, january-june. - London : “London University Press”, 2014. - Vol. IV, № 1 (5). - С. 506-510.

Зібрання