Проблеми виходу вітчизняних підприємств молокопереробного під комплексу АПК на закордонні ринки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі аналізу сучасного стану підприємств молочної галузі АПК розкрито дві групи причин стримування їх виходу на закордонні ринки які пов’язані з недосконалістю державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності та з гальмуванням експортної діяльності на рівні самих підприємств та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи державної підтримки українських товаровиробників-експортерів та заходів щодо удосконалення системи менеджменту безпосередньо на рівні підприємств In the article on the basis of analysis of the current state of public enterprises are analyzed the reasons of their deterrence entry into foreign markets, including the identification of two groups of causes related to: imperfect state policy in the sphere of foreign economic activity and the inhibition of the international activity of the enterprises themselves. Based on this analysis, recommendations are made to improve the system of state support for ukrainian exporters and appropriate measures that can improve and accelerate the exit of enterprises to the world markets.

Опис

Ключові слова

підприємства, молочна галузь, закордонні ринки, експорт, enterprises, dairy industry, foreign markets, export, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Нейкова, Л. І. Проблеми виходу вітчизняних підприємств молокопереробного під комплексу АПК на закордонні ринки [Електронний ресурс] / Л. І. Нейкова, К. Р. Маноха // Ефектина економіка. – 2013. - № 12. – Режим доступу до журналу: https://www.economy.nayka.com.ua

Зібрання