Обґрунтування рейтингового управління конкурентоспроможністю продукції підприємств-виробників молочних консервів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто рейтингове управління конкурентоспроможністю молококонсервної продукції, запропонована його технологічна схема. Представлені стратегії, які суб’єкт рейтингового управління конкурентоспроможністю продукції на основі даних про стан продукту та зовнішнього середовища розробляє загальну стратегію виробництва і реалізації продукції. The rating management of sucklings food products is considered a competitiveness, offered him flowsheet. Presented strategies which the subject of rating management of products a competitiveness on the basis of information about the state of product and external environment develops general strategy of production and realization of products.

Опис

Ключові слова

рейтинг, конкурентоспроможність, продукція, управління, стратегія, молоконсервна продукція, кафедра фінансів, rating, competitiveness, products, management, strategy, sucklings food products

Бібліографічний опис

Гнатенко, О. А. Обґрунтування рейтингового управління конкурентоспроможністю продукції підприємств-виробників молочних консервів / О. А. Гнатенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - Вип. 12 (79). – С. 63-67.

Зібрання